Hagedesign

Hagedesign

«God hagedesign skal gi en estetisk opplevelse og ha praktiske- og lettstelte løsninger. Uterommet skal virke autentisk og naturlig integrert i miljøet, og ha vegetasjon som er nyttig for lokal natur»
Yvonne B. Dengin

Vi formgir uterommet slik at det løser kundens behov, passer til husets stil og samtidig virker naturlig og godt integrert i miljøet omkring. Vi har ikke en egen hagedesign-stil som vi selger til alle. Det er først og fremst kundens ønsker og stedets karakter som skal være førende. Hvert hagedesign-prosjekt er unikt, og vi ønsker å planlegge utforming av hagen i tett samspill med kunden.

Vi har erfaringen som trengs for å komme med riktige råd og innspill til hvilken hagedesign-løsning som passer for din tomt, til din bolig og dine preferanser.

Dengin Design kan hjelpe deg med å unngå feil som kan koste mye tid og penger, og sørge for at du får mest mulig ut av hagen. Alt tilpasses hvor mye vedlikehold du er villig til å utføre. Målet er at hagen skal være enkel å holde, at den er robust og holder seg vakker over tid.

Vi tilbyr rådgivning, design, prosjektering og prosjektledelse av alle typer hage- og landskapsrom, i alle faser fra konsept til gjennomføring.

Med utgangspunkt i stedets egenart finner vi best mulige løsninger for utfordrende terreng, overvannshåndtering, solforhold og vind, og skjerming for innsyn fra vei og naboer. Vi kan utarbeider detaljerte vegetasjonsplaner og hjelper med å finne de riktige plantene tilpasset vekstforholdene i hagen din og tar hensyn til lokalt naturmangfold.

Vi sjekker hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder for din tomt, og kan i tillegg til å utarbeide hageplan, bistå med byggesøknader av tiltak som svømmebasseng, garasjer, terrasser, støttemurer, skjermvegger, utestuer og mindre tilbygg.

Prosjekter